VRTEC ŠKOFIJE (OŠ Škofije) (05) 6626 580
 

Mravlje v aprilu

Aprila smo bili zelo delavni. Čeprav smo začeli z novo temo – Igrarije, črkarije, smo še nadaljevali z nekaterimi dejavnostmi teme Kmetija. Veliko so ustvarjali s peskovnikom, ki je nastal je na pobudo otrok. Izkazal se je kot odličen didaktični material, s katerim so preko igre pridobili ogromno izkušenj. Na predlog otrok so tudi na posamezne ograde sami napisali katere živali spadajo notri in jih ustrezno razvrstili, primerjali količino.         Hospitirali so študenti Pedagoške fakultete v Kopru in tudi študentke iz Belgije s profesorico, ki so nas opazovali pri delu v okviru mednarodnega projekta Erazmus. Poleg tega smo preštevali fižolčke, dodajali odvzemali, spoznavali geometrijska telesa in like in simetrijo z njimi ustvarjali. Prepoznavali smo prve glasove v besedah iskali različne besede, ki se začnejo na ustrezen glas. Otroci so iskali rime na posamezne besede. Otroci so uživali v Planetariju, redno prebirajo tudi zgodbice iz Bralnega nahrbtnika.