– kulturni teden (instrumenti, igrica, kamišibaj…),
– nastop ob obisku vrtca Buzet,
– izdelava pustnih mask,
– odhod z avtobusom v gledališče Koper …