V mesecu septembru je potekalo uvajalno obdobje. Otroci so se veliko prosto igrali, spoznavali igralnico, igrače, didaktični material, odhajali smo tudi na sprehode in igrišče pri vrtcu.