December je res poseben mesec, saj prinaša s tradicijo tudi čarobno domišljijo. Že v začetku meseca smo na delavnici s starši izdelali dekoracijo iz naravnega materiala za igralnico in garderobo. Kasneje smo dopolnili še z otroškimi izdelki. Vsakodnevno smo se usedli k novoletni jelki v igralnici, kjer smo se pogovarjali, brali, igrali, prepoznavali svoje copate (na kupu) in se urili v obuvanju. Drugo polovico decembra smo se vse skupine srečevale ob jelki v telovadnici. Praznični čas smo si polepšali in obogatili s predstavami in nastopi.  Obiskal nas je tudi dedek Mraz in nas razveselil s kakovostnimi igračami za skupino.