Na šolo smo dobili okrožnico, da se nujno varstvo, ki naj bi bilo organizirano v Kopru, glede na okoliščine ne bo izvajalo.

Hvala za razumevanje.