… smo najštevilčnejša skupina. Pri nas je resnično kot v pravem mravljišču, ja …

Večina otrok bo z naslednjim šolskim letom celo zasedla šolske klopi.

Smo delovni, ustvarjalni, aktivni, radovedni, zgovorni … Ogromno časa preživimo zunaj.

V spoznavnem mesecu smo tudi praznovali, najbolj pa smo se posvečali prosti igri, strpnosti, empatiji ter grafomotoriki.

Se “slišimo” kmalu z novimi prigodami.

Vaše Mravljice