Spoštovani starši

 

S ponedeljkom, 1. junijem, bo vrtec deloval po ustaljenem dnevnem ritmu. Skupine bodo v skladu z normativi,  ki so veljali pred uveljavitvijo izrednega stanja. Ni več manjših skupin. Starši, ki iz kakršnega koli vzroka v juniju ne boste vključili otroka v vrtec, boste do 30. 6. 2020 oproščeni plačila v celoti. Če bo otrok v vrtcu le nekaj dni v mesecu, boste za preostale dneve prav tako oproščeni plačila. Prosimo le, da nas obvestite o prisotnosti oz. odsotnosti otroka.  Obvestite nas o morebitnih zdravstvenih težavah otroka. V VRTEC SMEJO PRIHAJATI LE ZDRAVI OTROCI. V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav, ki jih bodo zaznale strokovne delavke, boste morali priti po otroka. Ohranjanje lastnega zdravja in zdravja drugih je naša pravica in tudi obveznost.

 

Ni več obvezno tedensko najavljati prisotnosti otroka. Zbiranje otrok bo potekalo kot po navadi, to je kot pred zaprtjem vrtca.

 

Se bodo pa v vrtcu upoštevali varnostni ukrepi, ki jih še vedno priporoča NIJZ. Mislimo predvsem na ohranjanje varnostne razdalje in po potrebi razkuževanje rok. Nošenje mask v zaprtih prostorih je za starše do preklica obvezno.

 

Izredna situacija in ukrepi, ki jih je le-ta prinesla s seboj, so povzročili marsikatero težavo tako vam, kot nam. Verjamem, da smo in bomo skupaj po najboljših močeh reševali morebitne težave, nesoglasja, dileme. Da bomo znali strpno sprejeti tudi kakšne napake tako na naši, kot tudi na vaši strani.

 

Na koncu pa še velika ZAHVALA  vsem vam.

 

Z željo, da bi z lepimi trenutki obogatili zaključek tega res nenavadnega šolskega leta, vas lepo pozdravljam.

 

 

Ravnateljica Vlasta Urška Baraga s sodelavci