Strokovne delavke pokličejo starše in se dogovorijo glede prvega srečanja. Na prvem srečanju bodo seznanjeni z načinom in potekom uvajalnega obdobja. S starši se bodo pogovorile in jim predstavile življenje in delo v posameznem oddelku, ki se razlikuje glede na starost otrok.

V času Korona krize poteka uvajanje nekoliko drugače:

  • Ob vstopu v vrtec morajo otroci in starši biti popolnoma zdravi.
  • Starši morajo dosledno upoštevati navodila NIJZ (PCT, uporaba mask, v primerni obutvi, zaščita za obutev in vsa ostala priporočila za preprečevanja virusa SARS – CoV-2).
  • V skupnih prostorih vrtca (garderoba, igrišče) se starši ne zadržujejo, v notranjih prostorih morajo ohranjati varnostno razdaljo.
  • Uvajanje bo potekalo v manjših skupinah, ob dogovorjenih urah in krajše časovno obdobje.
  • V času prisotnosti v oddelku starši skrbijo za svojega otroka.