VABIMO K VPISU V VRTEC ŠE VSE TISTE STARŠE, KI SO ZAINTERESIRANI ZA VPIS OTROKA ZA ŠOLSKO LETO 2022/2032.

Vpis otrok za dnevni in poldnevni program poteka od 1. 2. do 1. 3. 2022.

V Vrtec Škofije pri OŠ Oskarja Kovačiča Škofije poteka vpis na sedežu šole Oskarja Kovačiča, Spodnje Škofije 40/d, 6281 Škofije.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec dobite na sedežu vrtca, na spletnih straneh vrtca in Mestne občine Koper.
Starše, ki so oddali vlogo za šolsko leto 2021/22 in njihovi otroci še niso bili sprejeti, opozarjamo, da morajo ponovno vložiti vlogo za novo šolsko leto.
Starši, ki so že oddali vlogo za šolsko leto 2022/2023, je ne vlagajo ponovno.

NUJNO OBVESTILO:  Na vpisni poli je zapisan napačen mail za vrtec Škofije. Pravi mail je o-okskofije.kp@guest.arnes.si

Več: