Spoštovani starši!

 

V vrtcu že od prejšnjega tedna (3.- 6.1.2023) zaznavamo osip otrok zaradi različnih viroz. Posledica razsajanja viroz pa je tudi zmanjšano število strokovnega osebja.

Obveščamo vas, da bomo v obdobju viroz, ko je prisotnih manj otrok in strokovnih delavk vrtca, skupine združevali po potrebi in v skladu z normativi, predpisi in navodili NIJZ.

O morebitnih združitvah in o tem, v kateri skupini je vaš otrok, boste obveščeni na vratih matične igralnice.

 

Hvala za razumevanje. 

 

Karmen Mekota                                                                    Vlasta Urška Baraga, l.r.

Pomočnica v.d. ravnateljice                                                          v.d. ravnateljice