ZDRAVO IN HITRO DO MALICE ALI KOSILA

 

UČNO ZABAVNE VSEBINE iz spomladanskega obdobja

 
 

Čebele

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Belma Mutnica
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Maja Peric
Občasna pomoč: Sabina Jerman in Ines Gunjač