Vrtec posluje od 6.30 do 16.30 ure.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprt. 

V času šolskih počitnic ali številčnejših odsotnosti otrok so  otroci združeni v enem ali več oddelkov.  Pri tem upoštevamo normativ, ki velja za skupino določene starosti.

ČASOVNI RAZPORED NAŠEGA DELA

6.30 – 7.00 Sprejem in zbiranje otrok v igralnici določeni ob začetku šol. leta – igra po želji otrok (če je otrok malo, so združeni do 8.00)
7.00 – 8.00 Matične igralnice: dejavnosti po želji
8.00 – 9.00 Jutranje razgibavanje priprava na malico, malica, umivanje, higiena zob
9.00 – 11.15 Dejavnosti v prostoru in na prostem
11.30 – 12.30 Priprava na kosilo, kosilo
12.30 – 14.00 Počitek in umirjene dejavnosti
14.00 – 16.00 Popoldanska malica, igra po želji v  matičnih igralnicah
16.00 – 16.30 Igre po želji do odhoda domov – otroci se združujejo