»Varen vrtec, ki omogoča in razvija ustvarjalnost
otrok na vseh področjih ter krepi vezi med vrtcem,
družino in okoljem.«

cebelnjak