VKLJUČEVANJE OTROKA V VRTEC IN PLAČILO OBVEZNOSTI

  • VPIS in IZPIS: V tajništvu šole ali/in na internetni strani dobite obrazec za sprejem otroka v vrtec. Obrazec za izpis pa le v tajništvu. Otroka lahko izpišete iz vrtca najkasneje do 15. v mesecu za naslednji mesec. Če rok zamudite,  je izpis mogoč šele z naslednjim mesecem.
  • Komisija, ki jo imenuje Urad za družbene dejavnosti MOK, se predvidoma sestane v maju tekočega šolskega leta. O sprejemu otrok boste starši pisno obveščeni.
  • Plačilo staršev se obračuna na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevajoč dohodek na družinskega člana, v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in premoženje.
  • Če želite uveljavljati znižano plačilo programa, morate podati vlogo za znižano plačilo, ki  se praviloma vloži enkrat letno na matični CSD .

V kolikor rok zamudite, boste morali plačati celotno oskrbnino.

  • V koledarskem letu lahko koristite enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka. Takrat starši prispevate k ceni programa 50% delež.
  • Starši, ki želite spremembo programa (celodnevni oz. poldnevni), lahko to storite vsakega 1. v mesecu. Obrazec dobite v tajništvu šole. Prosimo, da spremembo najavite  vsaj en teden prej.
  • Ko je otrok vključen v poldnevni program (do 6 ur), ostaja pa v vrtcu več kot 6 ur, Vam obračunamo ceno celodnevnega programa (enkrat lahko spregledamo, večkrat pa ne).
  • Če odsotnost otroka javite do 8. ure zjutraj, Vam stroške prehrane lahko odbijemo, sicer pa ne! Telefonske številke, na katere lahko odjavite otroka in drugi kontakti, so napisani na koncu publikacije.