Dragi otroci, učenci, spoštovani starši, skrbniki naših učencev, otrok!

 

Strokovni delavci šole vedno z veseljem pričakujemo prvi dan šole, vrtca. Z veseljem, ker se bomo srečali »v živo« v teh zoprnih časih, saj se vsi vračamo v vrtčevske igralnice in šolske klopi, in ker bomo z delavci šole končno prešli na »normalno« delo. Po poletju, ki je bilo naporno zaradi priprav na gradnjo nove šole, zdaj že nestrpno pričakujemo ukvarjanja z otroki, učenci, starši …

Ker so pa časi taki, da je potrebno še vedno upoštevati navodila in priporočila NIJZ v zvezi z obiskovanjem vrtca in šole, vam pošiljamo nekaj najnujnejših navodil, ki trenutno veljajo v zvezi z možnostmi okužbe s SARS-Cov-2. Sproti in skupaj se bomo situaciji prilagajali  in tudi to oviro premagali, jo preživeli… Premagali in preživeli jo bomo le, če bomo sodelovali, se slišali in upoštevali različna mnenja, navade, bili pri tem tolerantni, razumevajoči. Saj veste – »moja svoboda se konča tam, kjer se začne tvoja svoboda«.

Tako bodo prvi dnevi v vrtcu in šoli potekali nekoliko drugače kot sicer, upoštevajoč navodila NIJZ:

  • Ob vstopu v vrtec in šolo morajo biti otroci, učenci in starši popolnoma zdravi.
  • V skupnih prostorih vrtca in šole (garderobe, hodniki, igrišče) se starši ne zadržujete, v notranjih prostorih morate ohranjati varnostno razdaljo.
  • Starši morate dosledno upoštevati navodila NIJZ (uporaba mask in vsa ostala priporočila za preprečevanja virusa SARS – CoV-2).

V vrtcu so starši novincev že, nekateri pa še bodo opravili individualne razgovore z matičnimi vzgojiteljicami, prav tako tudi ostali starši, ki so izrazili željo po razgovoru. Prepričana sem, da so jih strokovne delavke uspele pomiriti in zagotoviti, da se bodo imeli v vrtcu lepo, zabavno, igrivo in učljivo.

Vsekakor dobro počutje otrok v vzgojno izobraževalnem sistemu ni odvisno zgolj od dela in vložene energije strokovnih delavcev, pač pa predvsem od medsebojnega zaupanja med starši- vrtcem – šolo, spoštljivega odnosa in sodelovanja.

 

V novo šol. leto vstopamo z dobro voljo, polni optimizma in s pričakovanji do vas in nas, da se bomo uspeli uspešno soočati z izzivi, ki so pred nami.

 

V vrtec pripeljite otroka pred malico, ki je po navadi ob 8.30. Tam ga boste predali našim strokovnim delavkam. Najbrž bo potekla kakšna solza, saj je bilo poletje dolgo, novi otroci, vzgojiteljice, prostor … a bodite prepričani, da ga bodo naše strokovne delavke znale potolažiti.

 

 

Vsem skupaj želim mirno, zdravo, strpno in uspešno šolsko leto.

 

Ravnateljica

Vlasta Urška Baraga s sodelavci