STARŠI LAHKO IZBIRATE MED

⇒  poldnevnim vzgojnim programom, ki traja od 4 – 6 ur in vključuje tri obroke; namenjen je otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo. Izvaja se v dopoldanskem času. Vrtec bo izvajal poldnevni program v že formiranih oddelkih, kjer bo tovrstna potreba izražena.

⇒  celodnevnim programom, ki traja od 6 – 9 ur; namenjen je otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvaja se v dopoldanskem in popoldanskem času, ter v skladu s cilji in načeli uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce, s posebnim poudarkom na pestri in raznovrstnejši ponudbi na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu.