VRTEC ŠKOFIJE (OŠ Škofije) (05) 6626 580
 

Strokovni delavci

STROKOVNI DELAVCI

  • Ravnateljica: Vlasta Urška Baraga
  • Pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka: Karmen Mekota
  • Organizacijski vodja vrtca: Sonja Ferfolja

Vzgojiteljski zbor: Sonja Ferfolja, Lorena Bubnič, Tatjana Klobas, Suzana Hribar(nadomešča jo Katja Pohlen), Anja Rojc (nadomešča jo Leonida Počkaj Šturman), Keti Marušič, Petra Oražem, Belma Mutnica.

Pomočnice vzgojiteljic: Andrejka Boškin, Ana Stanonik (trenutno jo nadomešča Valentina Lesnik), Ana Vilhar (nadomešča jo Tjaša Bužan), Alexia Cupin, Dijana Ravnikar, Sanja Balažic (nadomešča jo Vesna Vokač), Katja Pohlen (trenutno jo nadomešča Sandra Glavina), Almira Cunja, Monika Jerman, Orjana Vardič.

 

ORGANIZACIJSKI VODJA VRTCA skrbi za nemoteno delo v času odsotnosti strokovnega osebja, sodeluje z ravnateljico in pomočnico ravnateljice

POMOČNICA RAVNATELJICE: je v povezavi z organizacijsko vodjo in ravnateljico odgovorna za strokovno rast vzgojiteljic in pomočnic, za odpravljanje težav, ki nastanejo v procesu dela in vzgoje. Organizira predavanja za starše in otroke. Je povezovalni člen med strokovnimi delavkami vrtca in zunanjimi sodelavci oz. vrtci in drugimi strokovnimi institucijami. Vodi postopke pri delu  z otroki s posebnimi potrebami. Pregleduje dokumentacijo. Spremlja delo v posameznih skupinah.  Vodi postopek vpisa otrok v vrtec ter evidenco o vpisu otrok, v sodelovanju z organizacijsko vodjo in ravnateljico oblikuje skupine ob začetku šolskega leta. Organizira prakso dijakinj in študentk.

Morebitne težave ali nezadovoljstvo rešujte najprej rešiti z vzgojiteljico in/ali pomočnico vzgojiteljice. Če je težava večja. Si za to vzemite čas in prosite vzgojiteljico, da skupaj določita datum in uro razgovora. Če ne uspete rešiti, se obrnite na pomočnico ravnateljice in/ali ravnateljico. Utemeljene pritožbe na delo strokovnih delavk oddajte v pisni obliki in podpisano, vendar šele po tem, ko ste se z določeno strokovno delavko že pogovorili in niste uspeli rešiti težave.