Letošnja tema TEDNA OTROKA je bila res primerna za nas.
Naslov je bil : RAZIGRAN UŽIVAJ DAN.
Cel teden smo bili zelo razigrani in uživali smo vsak dan sproti.