• PRAVLJICA PO IZBIRI

Na svoji knjižni polički poišči knjigo, ki ti je všeč. Starši naj jo preberejo, ti pa nariši risbico.

 

  • SLIKOVNA ZGODBA TRIJE METULJI  

Starši naj ti preberejo slikovno zgodbo Θ Trije metulji. Po nekaj ponovitvah preberi zgodbo ti njim. HURA!

 

Nadaljuj pravljico po svoji zamisli. Starši naj zapišejo.