V času poletnih počitnic bodo otroci iz novega dela vrtca predvidoma razporejeni po naslednjem urniku:

6.30 – 7.00 –  zbiranje vseh otrok pri  Pikapolonicah (iz novega in starega dela).

7.00 – 16.00 –  združene   skupine v igralnici SOV ALI MRAVELJ,

16.00 – 16.30 – oddajanje ostalih otrok pri  Pikapolonicah.

 

Otroci mlajših skupin (Polži, Čebele, Pike, Metulji) bodo razporejeni tako:

6.30 do 7.00 pri Pikapolonicah (vsi otroci).

7.00 do 15.30 bodo združeni v skupinah Polžev, Čebel in Pikapolonic.

15.30 – 16.30 – oddaja ostalih otrok pri  Pikapolonicah (vsi otroci).

Glede na priporočila, število otrok bomo urnik prilagajali pogojem in normativom.

 

Želimo vam varne,  zdrave  in brezskrbne počitnice.

 

Ravnateljica

Vlasta Urška Baraga