Pričetek šolskega leta se hitro bliža. Pred nami je velik izziv, tako z vidika same organizacije našega dela, kot tudi z vidika zdravstvenih razmer v državi. Dela v nadomestnih prostorih se bližajo zaključni fazi. Je pa pred nami še kar nekaj dela. Trenutno še ne moremo povedati, kako bomo pričeli prvi šolski dan in pod kakšnimi pogoji. Vas bomo pa o tem pravočasno obvestili preko spletne strani šole in oglasnih desk (dvorana burja, župnišče, krajevna skupnost). Verjamem, da se bomo v začetku še vsi lovili in iskali optimalne rešitve za vse. Naša velika želja je, da delo v vrtcu in šoli poteka čim bolj nemoteno, zdravo in varno. K temu pa bomo prispevali vsi z medsebojnim dogovarjanjem, sodelovanje, potrpežljivostjo …

V skladu z možnostmi bomo poskušali  upoštevati tudi vaše morebitne predloge, pripombe … vendar se moramo zavedati, da vsega ne moremo in ne bomo mogli upoštevati.

Bolj natančne informacije vam bomo posredovali predvidoma v četrtek, 26. 8. 2021.

Vsem vam staršem, otrokom vrtca in šolarjem želim lepe preostale avgustovske dneve in prijetno šolsko leto.

 

                                                                       Ravnateljica

                                                                       Vlasta Urška Baraga