Prvi mesec pri Žabicah je za nami. Bil je poln dejavnosti in novih doživetij. Hitro smo se privadili na novo okolje (igralnica, garderoba, jedilnica…) in drug na drugega. Igrali smo se spoznavne igrice, prepevali že znane pesmi in usvajali nove, udarjali v ritmu, spoznavali razna besedila, v dejavnosti vključevali veliko gibanja, izvajali dejavnosti razvijanje motorike rok in prstov, se igrali po kotičkih, bili aktivni na igrišču, šli nekajkrat na sprehod po kraju pa tudi v gozd. Vseskozi smo pazili na ustrezno higieno in postajali samostojnejši na vseh področjih.